Настолни ПИРАМИДКИ за маса

Пирамидката е един от често използваните методи за реклама.  Чрез него се популяризира новото ястие, което предлагате, напитка,  промоция, десерти и др.  Визуалната комуникация е мигновена, защото сядаш на масата и хоп там те чака примамлива промоция на добра цена.

Настолна пирамидка за пайНастолна пирамидка за масаНастолна пирамидка за нова напиткаНастолна пирамидка за промо пица