ЗАПИТВАНЕ

  Подаването на коректно запитване, гарантира получаване на коректна цена.

  Размер – мм.

  Моля, изписвайте размерите в последователност: височина/ширина/дъно

  Хартия

  Печат

  Захващане на торбата

  Количество

  Прикачен файл

  Допълнителна информация

  В случай, че нямате готов дизайн, моля опишете детайлно какво бихте искали и изпратете изходни файлове - лога, изображения, адреси и текстове.

  Име (*)

  Фирма(*)

  Телефона(*)

  Email (*)

  Срок за изработка: 14 работни дни след одобрен проект за печат и направено авансово плащане.
  Опаковка: 10бр./стек
  Начин на плащане: 50% авансово, 50% при получаване на продукцията в брой или чрез банков превод
  Допустима разлика в количеството: ± 5%
  Във фактурата за окончателно плащане се вписва броя на реално полученото количество.